Prinsjesdag 2020, de belangrijkste maatregelen

We hebben alle stukken die tijdens Prinsjesdag zijn gepresenteerd, geanalyseerd en overzichtelijk op een rijtje gezet.

 • Bouw van nieuwe woningen stimuleren en versnellen:
  - Meer regie door de Rijksoverheid;
  - Investeren in bouwen en plannen naar voren halen;
  - Meer geld voor stikstof vrijstelling in de bouwfase;
  - Meer geld naar gemeenten om procedures te versnellen.
 • Om starters meer kansen te geven, moeten er meer betaalbare woningen gebouwd worden en wordt de overdrachtsbelasting voor starters afgeschaft;
 • Vrije huursector: op 1 januari 2021 een wet in werking die gegevensuitwisseling tussen gemeenten en verhuurders mogelijk maakt. Verhuurders moeten gemeenten informeren als een huurder betalingsachterstanden heeft en het zoeken van persoonlijk contact niet tot een oplossing heeft geleid;
 • Bedrijfsmatig vastgoed: het kabinet stelt 20 miljoen euro extra beschikbaar om transformatie van leegstaande winkels naar woningen te stimuleren, dit moet ongeveer 9.000 woningen opleveren;
 • Landelijk en Agrarisch Vastgoed: er is in 2021 eenmalig € 125 miljoen voor natuurherstel;
 • Ondermijning: het kabinet stelt hiervoor in 2021 €141 miljoen euro ter beschikking. In de jaren daarna wordt dat €150 miljoen euro structureel;
 • Duurzaamheid: in 2021 tot 2023 komt er jaarlijks 15 miljoen euro extra aan subsidie beschikbaar voor woningeigenaren die de woning verduurzamen. Dat is bovenop het beschikbare budget van € 100 miljoen per jaar. De komende jaren wordt 200 miljoen extra in de aanpak van droogte en klimaatadaptatie geïnvesteerd, wat van belang is voor verzakkingen van woningen en kantoren maar zeker ook voor landelijk en agrarisch vastgoed.

Onze conclusie: we zijn best positief over de woningbouwimpuls van het kabinet.